OSSMI JEUGDWERKING COACHES 

Werken volgens jaarplan:

Alle trainers laten volgende thema’s regelmatig terugkomen op training:

 

1 Oog-hand-voet coördinatie (OHV):

U6-U7-U8-U9

- Coördinatie Fun
- OHV en Fun
- OHV met duel

2 Balcontrole, passing en afwerken in balbezit:

U6-U7

- Basics en basisvaardigheden
- Lichaamsvaardigheden
- Reactievermogen
- Fun en reactie
- Fun en coördinatie
- Fun en lichaamscoördinatie
- Dribbel: lichaams- en balvaardigheden met leiden en dribbelen
- Afwerking: lichaams- en balvaardigheden met doelpoging

U8-U9

- Balaanname en controle op lage bal
- Balaanname, balbeheersing en korte/lange passing
- Vrijlopen, aanspeelbaar maken, balcontrole, reeds ingedraaid staan

3 Ruimte creëren/spelen zonder bal in balbezit:

U6-U7

Alle oefeningen gaan uit van LEIDEN en DRIBBELEN:

- Balgewenning
- Leiden en dribbelen
- Leiden en dribbelen met trappen naar doel
- Actie en durf: snel leiden van de bal

U8-U9

- Opbouw met openen breed
- Vrij en ingedraaid staan
- Leiden en dribbelen
- Leiden en dribbelen met kapbeweging
- Infiltratie met de bal bij ruimte en zo snel mogelijk afwerken bij doelkans
- Dribbel en zo snel mogelijk afwerken bij doelkans
- Opbouw met openen breed/diep
- Veld breed maken
- Vrij en ingedraaid staan
- Korte/lange passing
- Vrijlopen en aanspeelbaar zijn met doelpoging

4A Pressing en omschakeling zowel in balbezit als balverlies:

4B Speelruimte beperken en speelhoeken afsluiten in balverlies:

U6-U7

Positieve pressing op de baldrager:

- Interceptie
- Bal afnemen en scoren beletten

Positieve pressing op de baldrager:
- Druk zetten, duel aangaan met als doel de bal afnemen
- Druk zetten, remmend wijken

Duelvormen 1v1 en 2v2;
De tegenstander zo snel mogelijk onder druk zetten:

- nadruk op duels winnen
- opstelling tussen tegenstander en doel
- tegenstander steeds naar buitenkant dwingen
- bal afnemen en scoren beletten in de zone van de waarheid

U8-U9

Positiespel in de ruit:
- Openen breed/diep
- Vrij en ingedraaid staan
- Infiltreren staart
- Samenspel korte/lange passing met afwerken

 

 

Belangrijkste Basics U6-U7

Balbezit B+ en Balverlies B-

1ste fase:

- Algemene lichaams- en balvaardigheden
- Oog- hand- en voetcoördinatie: werpen, vangen en trappen

2de fase:

B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen
B-: de bal afnemen + het scoren beletten

3de fase:

B+: balgewenning met de voet:  leiden, dribbelen en trappen + passen
B-: de bal afnemen + de bal onderscheppen + het scoren beletten

Belangrijkste Basics U8-U9

Balbezit B+

- leiden en dribbelen
- korte passing
- controle op lage bal
- doelpoging tot 10m (dichtbij)
- doelpoging op lage voorzet
- vrij en ingedraaid staan
- vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken
- indribbel/intrap

Balverlies B-

- druk zetten, duel of remmend wijken
- opstelling tussen tegenspeler en doel
- korte dekking op korte pass
- interceptie of afweren van korte pass

Belangrijkste Teamtactics

Balbezit B+

- openen breed
- openen diep
- infiltratie met bal: leiden of dribbelen
- doelkans: creëren via een individuele actie
- zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans

Balbezit B-

- positieve pressing op de baldrager
- het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen
- zich niet laten uitschakelen door een individuele actie in de waarheidszone
  doelpoging afblokken