OSSMI JEUGD VISIE EN MISSIE

VISIE:

SPORTIEF:

Een goede organisatie vraagt een goede basisfilosofie. Die filosofie zal dan ook aan de basis liggen van hoe onze club de zaken sportief zal organiseren.

OSSMI heeft gekozen voor competitief voetbal op regionaal (gewestelijk) niveau, waar trainingen op een zo hoog mogelijk niveau worden aangeboden.  

Het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang en de focus ligt op het individueel beter maken van elke speler. Elke speler moet op een positieve en sportieve manier het DNA in zich krijgen van het ‘WILLEN WINNEN’! Dit doen we door stap voor stap te bouwen aan de ontwikkeling van de jonge voetballer. De doorstroming van zoveel mogelijk eigen talentvolle jeugdspelers naar het A-elftal van de club is de prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. De jeugdopleiding en het A-elftal zijn namelijk onze uithangborden naar de buitenwereld!

Om een goede organisatie van de jeugdopleiding en een regelmatige doorstroming naar het A elftal te verwezenlijken gaan we uit van volgende uitgangspunten:

- Kwantiteit: zo breed mogelijk aan de basis (spelers), zo weinig mogelijk afval van de goede spelers in de loop van de
   seizoenen;
- Kwaliteit: degelijke sportieve opvoeding/opleiding (gemotiveerde, opgeleide coaches);
- Inspraak: aangepast aan de mogelijkheden en de wensen/verwachtingen van iedereen (medewerkers/coaches);
- Inzet: (medewerkers/coaches/spelers);
- Contact/communicatie: (medewerkers/coaches/spelers/ouders).


STUDIES:

Onze opleiding is kindvriendelijk. Cruciaal daarin is dat schoolwerk steeds voorgaat op voetbal. Als voetbalbalclub zijn we in de eerste plaats begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd maar … Ossmi VV staat niet voor niets voor “Oud-Studenten-Sint-MIchiels-College!” Onze spelers zijn allen dan ook in de eerste plaats studenten, die in hun vrije tijd de voetbalsport uitoefenen als ontspanning. Deze studie moet de eerste zorg zijn en blijven. Aandacht besteden om de spelers te motiveren hun studie niet te verwaarlozen zal zonder twijfel een positieve weerslag hebben op de voetbalopleiding. Het is de taak van onze trainers en begeleiders om onze spelers te stimuleren te studeren en interesse te tonen voor de levenswandel van onze speler. Hoe promoten we dit studiewerk?

- de trainingssessies worden aangepast tijdens de examenperiode zodat onze spelers zich voluit aan hun studiewerk kunnen
  wijden zonder een training te moeten missen;
- wij tonen begrip voor de overvolle agenda van onze spelers, dwz dat studenten, na het geven van een seintje aan de trainer,
  eens kunnen afhaken wegens te veel huiswerk of lessen die dag.
- onze trainers, stimuleren, tonen interesse en zorgen voor de 1ste lijnsopvang in  geval van studieproblemen.

Wel moeten ouders en spelers zich ervan bewust zijn dat studeren en sporten een perfecte combinatie is!

- sporten geeft je lichaam meer energie;
- voldoende lichaamsbeweging zorgt voor een betere conditie;
- het stimuleert je bloedsomloop, zodat je je beter kunt concentreren;
- er komen bepaalde stoffen vrij, waardoor je een beter humeur krijgt;
- even stoom afblazen zorgt ervoor dat je na het sporten, er weer volop met volle goesting tegenaan kunt.

Met dit laatste willen we meegeven dat studies ook geen vrijgeleide hoeven te zijn om niet te komen trainen. Ouders zouden erop moeten toezien dat deze studies geen excuus worden om niet te gaan trainen/matchen omdat spelers geen zin hebben of slecht plannen. Voetbal blijft een teamsport en elk individu is een belangrijke schakel van de ketting die een ploeg smeed.


MISSIE:

Onze specifieke missiedoelen zijn:

Op “voetbaltechnisch” vlak:

- het aanleren van ‘zonevoetbal’ en dit met de nadruk op verzorgd aanvallend combinatievoetbal;
- volgens onze eigen opleidingsvisie die gebaseerd is op de opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen via FUN en FORMATION;
- een goed georganiseerde en aangename leeromgeving.


Op “pedagogisch” vlak:

- het vormen van spelers die fair-play en teamspirit hoog in het vaandel dragen;
- in een sfeer van verdraagzaamheid en discipline waar spelers fier zijn om de normen en waarden van de club uit te dragen;
- waar vriendschapsbanden kunnen gesmeed worden voor het leven.

Dit alles moet leiden tot een doorgroei van kwalitatief uitstekende spelers met een juiste mentaliteit naar ons eerste elftal of naar andere ploegen binnen onze mooie club en die dan op een waardige manier kunnen verdedigen.


Hoe willen we deze doelen op termijn realiseren?

- een goede bestuursorganisatie;
- een goede samenwerking tussen de verschillende werkgroepen;
- gemotiveerde en goed opgeleide coaches/opleiders/begeleiders;
- voldoende trainingsmogelijkheden en een goede accommodatie;
- interessante en voldoende wedstrijden voor alle spelers;
- naleven van onze leefregels. Respect voor voetbal als ‘teamsport’;
- enthousiaste ouders en vrijwilligers die bereid zijn een handje toe te steken bij de uitbouw van onze club.