MISSIE

 

OSSMI, een vereniging die gedragen wordt door de inzet van vele vrijwilligers, wil zoveel mogelijk jongeren en volwassenen de mogelijkheid geven om hun favoriete sport uit te oefenen en dit in een gezonde en kindvriendelijke omgeving, met aandacht voor voetbaltechnische en sociale waarden en waar uitsluiting, discriminatie en racisme worden verworpen.

 

VISIE (waarden en doelstellingen ter ondersteuning van onze missie) 

 

* Zoveel mogelijk jongeren en volwassenen van de regio aan het voetballen krijgen. 

* Een degelijke jeugdopleiding aanbieden vanaf 5 jaar, gebaseerd op een goed gefundeerde structuur uitgewerkt door de sportcel.

* De Jonge speler/speelster een algemene ontwikkeling aanbieden.

* De speler/speelster opleiden volgens correcte waarden en normen. Woorden als teamspirit, respect, vriendschap, sportiviteit, samenhorigheid zullen vaak herhaald worden.

* De speler/speelster gewaardeerd laten voelen zodat hij/zij zich geroepen voelt zich te engageren als vrijwilliger, speler, speelster, begeleider, coach of supporter, en dit ook na het beëindigen van de sportcarrière.

* De speler/speelster plezier laten beleven aan hun sport, doch ze ook te motiveren tot ‘professioneel amateurisme’ waar inzet, regelmaat en respect centraal staan.

* De club OSSMI uitbouwen tot een belangrijke sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud, zowel voor speler/speelster, vrijwilliger, begeleider, coach, ouder of zakenrelatie.

* Het hoofdoel van een goede jeugdopleiding is het individu de kans te geven om uiteindelijk door te stromen tot de eerste en tweede Senioren ploeg van OSSMI VV. Duurzaamheid van klein naar groot, van pupillen naar eerste elftal.

* Ook voor alle senioren van OSSMI willen we waardering creëren zonder onderscheid van orde en kwaliteit.

* Spelers, speelsters, begeleiders, coaches en ouders motiveren om actief deel te nemen aan de randactiviteiten georganiseerd door de vereniging en zijn vrijwilligers en daardoor uitgroeien tot een hechte OSSMI familie waar het goed vertoeven is voor iedereen, op en naast het veld.

* Creëren van een goede band met het VV-verbond.

* De leden van OSSMI VV moeten fier zijn het rood witte shirt en het logo van de vereniging te dragen.

 

Het OSSMI Sport VZW bestuur