Het lidgeld als speler laat toe :
- Deel te nemen aan de wedstrijden (opstelling zelf wordt finaal door de trainer(s) beslist)
- Deel te nemen aan de trainingen
- Zorgt voor de spelersverzekering tijdens de wedstrijden, trainingen en activiteiten georganiseerd door Ossmi Sport VZW.

Het lidgeld dekt de periode van 1 augustus 2024 tot 31 juli 2025.

Het is te storten op rekening van OSSMI SPORT VZW - BE43 0882 3646 7201 BIC code GKCCBEBB.

De lidgelden zijn als volgt :

320 euro voor de senioren, 270 euro voor de jeugd.

Voor gezinnen met meerdere spelende kinderen wordt een korting van 120 euro voor het derde (en vierde,.. ) kind voorzien.

De mensen die betalen voor 1 juli 2024 mogen 50 euro aftrekken en betalen dus 270 euro (senioren) en 220 euro (jeugd). 

Bij betaling verklaart U zich akkoord met de huishoudelijke reglementen die ter inzage liggen in de chalet.
Tevens zullen al uw gegevens alleen gebruikt worden volgens de wet op de privacy.