De Ossmi organisatie bestaat uit 4 werkgroepen:


1. Ossmi Sportief coördineert het sportieve beleid, jeugdopleiding, trainingen, wedstrijdschema's en samenstelling van de ploegen: voor alles wat te maken heeft met ‘Voetbal’ moet U bij hen zijn. Voorzitter van deze cel is Patrick Geis, die tevens medevoorzitter is. Patrick is ook 'Community en Liaison' verantwoordelijke en Gerechtigd Correspondent voor de club bij Voetbal Vlaanderen. Medewerkers in deze cel zijn Dirk De Wachter (verantwoordelijke voor de jeugd), Eddy Claesen (sportief verantwoordelijke en IT) en de vele trainers en begeleiders van de verschillende ploegen.

2. Ossmi Financieel beheert en int de gelden voor het uitvoeren van de opdracht van Ossmi VV, zoekt naar bijkomende bronnen en middelen om deze taak steeds beter uit te voeren. Het organiseert de marketing van de vereniging, regelt de sponsorovereenkomsten en zorgt voor de relaties met het college. Ook de toogdienst valt onder deze cel. Voorzitter van deze cel is Rudi Langens, die tevens medevoorzitter is. Verantwoordelijke van de toogdienst in deze cel is Pascale Van Hees

 3. Ossmi Logistiek zorgt voor de logistieke werking: - het aanleveren van materiaal (voetballen, trainingsmateriaal, enz) - het onderhouden van de infrastructuur, vnl de velden, kleedkamers en kantine (de “Chalet”) - biedt logistieke ondersteuning bij de evenementen. Voorzitter van de cel is Peter Vleminckx

Medewerkers in deze cel zijn Herman Duytschaever, Leslie Van Bunderen, Jan Van Leuven, Stefan Cuypers en Ludwig Haeghens

 

 

4. Ossmi Events zorgt voor de organisatie van de evenementen. Luc De Vriendt, Yolanda Leys, Tom Vandeputte, Christine Danseray en Filip Vansweevelt zijn de voortrekkers van deze cel.