Voorlopige datum Jeugdtornooi 2020: 9 en 10 Mei (onder voorbehoud)

 

Hieronder details van het jeugdtornooi 2019 ter info:

Art 1.  Alle deelnemende clubs zijn aangesloten bij de K.B.V.B Voetbal Vlaanderen. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan door de inrichters.

Art 2.  Het tornooi staat open voor U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17.

Art 3.  De wedstrijden vinden plaats op:

 • Vrijdagavond 3 mei, U17 (geboren ‘02 – ‘03)
 • Zaterdagvoormiddag 4 mei, U10 (geboren ’09) en U11(geboren ’08)
 • Zaterdagnamiddag 4 mei, U12 (geboren ‘07) en U13 (geboren ’06)
 • Zaterdagavond 4 mei, U15 “Nacht van de Cadet” (geboren '04 - '05)
 • Zondagvoormiddag 5 mei, U6 (geboren ’13) en U7 (geboren '12)
 • Zondagnamiddag 5 mei, U8 (geboren '11) en U9 (geboren ’10)
     

Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van OSSMI V.V. aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat.

Art 4.  De indeling der reeksen en de volgorde der wedstrijden wordt op voorhand bepaald door loting. Door onvoorziene omstandigheden, bv. forfait van één of meerdere ploegen, kunnen indeling en volgorde steeds gewijzigd worden door de wedstrijdtafel.

Art 5.  Alle deelnemende ploegen ontvangen een tornooikalender met indeling der reeksen, aanvangsuur der wedstrijden en andere details, onder voorbehoud (zie art.4). Zij dienen zich minstens 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel. Spelers niet aangesloten bij Voetbal Vlaanderen worden uitgesloten van het tornooi. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan door de wedstrijdleiding. Bij aanvang van het tornooi wordt eenmalig een spelerslijst ingevuld door de ploegafgevaardigde of een vervanger. Deze lijst zal gedurende gans de duur van het tornooi ter beschikking blijven van de wedstrijdtafel.

Art 6.  De ploegen als eerste vermeld bij een wedstrijd worden beschouwd als thuisploeg en dienen hun shirtkleuren aan te passen aan de tegenstander. Zij dienen zelf te zorgen voor shirts of hesjes.

Art 7.  Voor elke wedstrijd zal de afgevaardigde met zijn spelers zich ter controle bij de scheidsrechter aanmelden. Hij zal drager zijn van een armband in de kleuren van de club. De afgevaardigde volgt steeds de instructies van de scheidsrechter en de wedstrijdtafel.

Art 8.  Elke ploeg niet aanwezig op het aanvangsuur van zijn wedstrijd verliest deze wedstrijd met 3 - 0.

Art 9.  Er worden geen begeleiders toegelaten op het veld, ook niet in de U7, U8 en U9 wel één begeleider toegelaten in reeks U6).

 • In de reeks U6 en U7 wordt gespeeld met 5v5 op een aangepast veld, (aangepaste regel!)
 • In de reeks U8 en U9 wordt gespeeld 5v5, aangepaste velden zoals tijdens het seizoen.
 • In de reeks U10 en U11 wordt gespeeld 8v8, op aangepaste velden zoals tijdens het seizoen.
 • In de reeks U12 en U13 wordt gespeeld 8v8, op breedte veld tot kleine backlijn.
 • U15 en U17 spelen over een volledig veld, met 11v11.

Art 10. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van K.B.V.B. Voetbal Vlaanderen.

Art 11. Het aantal vervangingen in een wedstrijd is onbeperkt. Er worden geOpslaan & Sluitenen time-outs toegestaan.

Art 12. Begin en einde van een wedstrijd worden steeds beslist door de scheidsrechter op het terrein, ongeacht wat er eventueel wordt omgeroepen. De scheidsrechter zal begin en einde aangeven met een fluitsignaal.

Art 13. Puntenverdeling:        - Gewonnen wedstrijd is 3 punten
                                           - Gelijkgespeelde wedstrijd is 1 punt
                                           - Verloren wedstrijd is 0 punten

Art 14. Kaarten:          - 1° Geel: Uitsluiting voor de wedstrijd maar mag vervangen worden
                                 - 2° Geel: Uitsluiting voor de verdere duur van het tornooi.
                                 - Rood: Uitsluiting voor de verdere duur van het tornooi.

De scheidsrechters zijn verplicht alle uitsluitingen ten gevolge van gele en rode kaarten door te geven aan het verbond, eventueel vergezeld van een verslag.

Art 15. Klassement:    In de reeksen wordt het klassement opgemaakt volgens
                                      1° aantal punten
                                      2° gewonnen wedstrijden
                                      3° doelpuntensaldo
                                      4° doelpunten voor
                                      5° strafschoppen

In geval van strafschoppen wordt telkens begonnen met een reeks van vijf strafschoppen. Enkel spelers die bij het eindsignaal op het veld stonden komen in aanmerking om strafschoppen te nemen. Indien nog geen winnaar gekend is na de reeks van vijf strafschoppen gaan de overblijvende spelers, die op het veld stonden, over tot het nemen van strafschoppen. De ploeg die hierbij als eerste mist verliest de wedstrijd. Een ploeg die de wedstrijd onvolledig eindigde zal, wanneer het de beurt is aan de ontbrekende speler, als verliezer worden beschouwd.

Art 16: Alle geschillen en voorvallen niet bepaald in dit reglement worden door de inrichters beslecht volgens de reglementen van het K.B.V.B. Voetbal Vlaanderen, en in geval van beroep door het provinciaal comité.

Art 17: Alle klachten en beroepen dienen ingediend te worden volgens de reglementen van de federatie.

Art 18: De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. De bezoekende clubs dienen de kleedkamers & douches in ordelijke staat achter te laten.

Art 19: Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art 20: De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichters.

Art 21: Het bestuur houdt zich het recht toe om te allen tijde wijzigingen aan dit reglement toe te brengen mits voorafgaandelijk toestemming van de federatie.

Kunstgrasveld:

 • Geen glas en etenswaren binnen de omheining van het kunstgrasveld. Enkel water, in plastieken verpakking, is toegelaten. Flessen water zijn te verkrijgen aan de wedstrijdtafel.
 • Verboden te roken binnen de omheining van het kunstgrasveld.
 • Metalen studs zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld, ook niet op de andere velden.
 • Enkel spelers en begeleiders van de, op dat moment, spelende ploegen zijn toegelaten binnen de omheining van het kunstgrasveld. Na de wedstijd verlaten spelers en begeleiders zo snel als mogelijk het kunstgrasveld.

Alle deelnemende clubs ontvangen dit reglement in tweevoud. Eén exemplaar dient, ondertekend voor akkoord, aan de inrichters teruggezonden te worden voor aanvang van het tornooi.