Het Lidgeld als speler laat toe :
- Deel te nemen aan de wedstrijden
- Deel te nemen aan de trainingen
- Zorgt voor de spelers verzekering tijdens de wedstrijden en activiteiten georganiseerd door Ossmi Sport VZW.

Het lidgeld dekt de periode van 1 augustus 2022 tot 31 juli 2023.

Het is te storten op rekening BE43 0882 3646 7201 BIC code GKCCBEBB.

De lidgelden zijn als volgt :

275 euro voor de senioren, 245 euro voor de jeugd.

 Voor gezinnen met meerdere spelende kinderen wordt een korting van 120 euro voor het derde (en vierde,.. ) kind voorzien.

De mensen die betalen voor 30 Juni 2022 mogen 50 euro aftrekken en betalen dus 225 euro (senioren) en 195 euro (jeugd). 

Bij betaling verklaart U zich akkoord met de huishoudelijke reglementen die ter inzage liggen in de chalet.
Tevens zullen al uw gegevens alleen gebruikt worden volgens de wet op de privacy.