De Ossmi organisatie bestaat uit 4 werkgroepen:


1. Ossmi Sportief coördineert het sportieve beleid, de jeugdopleiding, trainingen, wedstrijdschema's en samenstelling van de ploegen: voor alles wat te maken heeft met ‘Voetbal’ moet U bij hen zijn. Elke jeugdreeks heeft zijn coördinator. Voorzitter van deze cel is Patrick Geis, die tevens medevoorzitter is. Patrick is ook Community en Liaison verantwoordelijke en Gerechtigd Correspondent voor de club bij Voetbal Vlaanderen.

2. Ossmi Financieel beheert en int de gelden voor het uitvoeren van de opdracht van Ossmi VV, zoekt naar bijkomende bronnen en middelen om deze taak steeds beter uit te voeren. Het organiseert de marketing van de vereniging, regelt de sponsorovereenkomsten en zorgt voor de relaties met het college. Voorzitter van deze cel is Rudi Langens, die tevens medevoorzitter is.

 3. Ossmi Logistiek zorgt voor de logistieke werking: - het aanleveren van materiaal (voetballen, trainingsmateriaal, enz) - het onderhouden van de infrastructuur, vnl de velden, kleedkamers en kantine (de “Chalet”) - biedt logistieke ondersteuning bij de evenementen. Voorzitter van de cel is Peter Vleminckx.

 

 

4. Ossmi Events zorgt voor de organisatie van de evenementen: Sint Niklaasfeest, gourmet, houhakkersfeest - sjotterskarsttornooi, jeugdtornooi, familie BBQ, petanque enz ... Ossmi Events wordt geleid door Rudi Langens, Patrick Geis, bijgestaan door Pascale Van Hees.