Normen en waarden zijn voor iedereen in onze club van zeer groot belang! Daarom verspreiden we graag enkele regels die gedurende het ganse seizoen moeten worden opgevolgd.

De trainer zal er op toezien dat deze regels door de spelers worden nageleefd.

Respect naar elkaar, de trainers, de afgevaardigden, de coördinatoren en bestuursleden vormen de basis voor een geslaagd seizoen!!!

- De spelers dienen 1 u voor de wedstrijd aanwezig te zijn op de club (U7-U11);
- De spelers dienen 10 minuten voor de training aanwezig te zijn op de club (U7-U11);
- Indien een speler niet op tijd aanwezig kan zijn, moet hij steeds een seintje geven
  aan de trainer of afgevaardigde;
- Er worden geen ouders toegelaten in de kleedkamer voor wedstrijden en trainingen
  (U8-U9);
- De spelers gaan steeds samen (in groep) naar het terrein begeleid door de trainer
  voor de wedstrijd. Indien er na de wedstrijd penalty’s worden genomen, stellen de
  spelers zich ordelijk op één lijn op. Zij hebben respect voor de tegenstander door
  deze de hand te schudden. Dit doen we ook steeds met de scheidsrechter en
  bedanken hem na de wedstrijd. Daarna gaan alle spelers de supporters bedanken
  om dan in groep terug naar de kleedkamer te gaan (U6-U7-U8-U9);
- Vanaf 1 november zijn lange broek en trainingsvest verplicht op elke training (tenzij
  uitzonderlijke weersomstandigheden) (U6-U7-U8-U9 - U10 -U11)